"NEMOVITOSTNÍ" PODÍLOVÉ FONDY

20.12.2021

Víte, že existuje možnost investovat do tzv. "nemovitostních" podílových fondů? 

Jak jsme psali včera, typů podílových fondů existuje celá řada. Jednou z možných alternativ využití jsou podílové fondy, jejichž podkladovým aktivem jsou nemovitosti. 

Nemovitosti již celou řadu let patří mezi vyhledávané, velmi oblíbené a dlouhodobě stabilní možnosti uložení peněz. Za jejich nespornou výhodu můžeme považovat to, že v čase u nich zaznamenáváme pouze malé cenové výkyvy a můžeme je považovat za ochranu proti růstu inflace.

Ne každý má možnost koupit si vlastní nemovitost, o tu se starat a dále ji pronajímat. Natož takových nemovitostí vlastnit víc. Možnou alternativou pro takového člověka mohou být právě tyto podílové fondy. Můžeme tak prostřednictvím malé částky peněz investovat do velkého množství nemovitostí najednou a podílet se tak na výnosu z nemovitostí v hodnotě i miliard korun.

I u těchto typů podílových fondů je určitý minimální investiční horizont. Výhodou však je, že v případě potřeby jsou tyto peníze velmi dobře dostupné. Navíc, stejně tak jako u ostatních typů podílových fondů, může být za splnění určitých legislativních podmínek výnos z této investice osvobozen od daně z příjmu.

❓Věděli jste, že taková možnost investice na našem trhu existuje? Že může být z pohledu diverzifikace peněz velmi zajímavá? A že se dá do těchto typů podílových fondů investovat už od několika stovek korun, díky čemuž je tak tento typ investice dostupný téměř pro každého?


Ing. Gabriela Miholová, Ing. Philip Regueyra - ZFP BRNO