BĚŽNÉ BANKOVNÍ A SPOŘICÍ ÚČTY

11.12.2020

Když se na rezervu podíváme z časového pohledu, můžeme ji rozčlenit na krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou.

Výše krátkodobé rezervy je doporučena ve výši trojnásobku měsíčních výdajů. Slouží ke krytí nečekaných nákladů, jako je například koupě nového spotřebiče (pračky, ledničky apod.) nebo k vykrytí krátkodobého výpadku příjmů (krátká nemoc či léčení se s úrazem aj.).

Pohotovostní rezervu je možné mít například na běžném či spořicím účtu. Na běžném účtu je však vhodné nechat pouze peníze, které potřebujeme mít k dispozici ten daný měsíc. Peníze nad rámec těchto výdajů je lepší dávat stranou.

Zhodnocení na těchto typech účtů je velmi nízké. Co se týče běžných bankovních účtů, je výnos buď nulový nebo se k nule blíží. Na spořicích účtech se zhodnocení v posledním roce pohybovalo na úrovni do 1 % p.a. (až na drobné výjimky v podobě časově omezených akcí vyhlašovaných některými bankami).

Vezmeme-li v potaz inflaci, která byla v roce 2019 ve výši 2,8%, pak nám peníze uložené na těchto typech účtů spíše prodělávají.

I proto se zde nevyplatí nechávat větší množství peněz.

Jediná výhoda je v tom, že jsou peníze velmi rychle dostupné.

❓Jak to vypadá v číslech?

Pokud na účet se zhodnocením 1% p.a. uložíme 100 000 Kč, za 1 rok z nich máme výnos 1 000 Kč. Odečteme-li daň z výnosu, máme po roce k dispozici celkem cca 100 850 Kč. Vezmeme-li v potaz inflaci, pak máme reálně méně peněz, než jsme uložili.

💯Tip:

Mrkněte, jaké máte na svém běžném účtu zhodnocení. Pokud využíváte spořicí účet, podívejte se i na něj. Kolik vám na těchto účtech leží peněz? Vezmeme-li v potaz trojnásobek měsíčních výdajů, kolik by optimálně ležet mělo? Pokud na nich máte částku vyšší, než je doporučená minimální rezerva, nezdá se vám škoda, aby vám tam tyto peníze ležely i nadále?


Ing. Gabriela Miholová, Ing. Philip Regueyra - ZFP BRNO