Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme?

Jsme kancelář ZFP BRNO, s.r.o., IČO 09440577, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 119049, zastoupená Ing. Gabrielou Miholovou a Ing. Philipem Regueyrou, jednateli.

Pokud byste nás chtěli kontaktovat, můžete nám napsat e-mail na info@zfpbrno.cz nebo navštívit naše webové stránky www.zfpbrno.cz.

Vážíme si důvěry, kterou do nás vkládáte, a proto jsme pro Vás připravili tyto zásady ochrany osobních údajů, abychom Vás dobře informovali o tom, jak s Vašimi údaji zacházíme.

Základní pojmy a vysvětlení

Dne 25. května 2018 nabyla účinnosti nová legislativa GDPR, která stanovuje pravidla pro ochranu osobních údajů ve vztahu k jejich zpracování a jejich volnému pohybu. My jako správce Vašich osobních údajů máme povinnosti a Vy jako subjekty údajů máte práva. Někdy spolupracujeme s externími společnostmi, které nám se zpracováním údajů pomáhají - tyto subjekty jsou známy jako zpracovatelé osobních údajů.

Osobní údaje mohou být jakékoli informace, pomocí kterých Vás můžeme přímo či nepřímo identifikovat. Přímo Vás identifikujeme podle Vašeho jména, příjmení, rodného čísla a dalších obdobných údajů. Nepřímo pak prostřednictvím informací ve spojení s dalšími informacemi.


Jaké osobní údaje zpracováváme?

Abychom Vám mohli poskytovat naše finanční služby a služby s nimi spojené, potřebujeme některé Vaše osobní údaje zpracovávat. Tyto údaje zahrnují např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.


Může se stát, že pro správné poskytnutí našich služeb budeme potřebovat ještě některé další údaje, které jsou potřebné pro správné splnění vzájemného vztahu. Občas můžeme vyžadovat i takzvané zvláštní kategorie osobních údajů (lépe známé jako citlivé osobní údaje).


Pokud si u nás objednáte placenou službu, zpracováváme také informace související s objednávkou a realizovanou platbou. Může se stát, že pro správný průběh našich služeb budeme potřebovat také další údaje, jako je např. obsah veškeré elektronické komunikace mezi námi a Vámi, a to vč. elektronických adres.

V případě Vaší účasti na akcích organizovaných námi, které se odehrávají v podobě fyzického setkání, konference, semináře, školení, workshopu, eventu apod. (nikoli v online prostředí v podobě webináře či online semináře atd.), zachycujeme podobu subjektu údajů ve formě fotografií a videozáznamů, přičemž k zachycení podoby dochází na základě Vašeho jednání (například fotografie v tzv. fotokoutku), ale i bez Vašeho jednání (například fotografie zachycující průběh a atmosféru akce).


Proč Vaše osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Jak již bylo uvedeno výše, hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje,  je poskytování finančních služeb a služeb souvisejících. Můžete si být jistí, že Vaše data pečlivě chráníme - používáme jen ty informace, které opravdu potřebujeme, a pravidelně kontrolujeme jejich aktuálnost a důležitost.


Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jen tehdy, máme-li skutečný právní důvod pro jejich použití. V našem případě je tímto důvodem nezbytnost pro splnění smlouvy, tedy splnit naše povinnosti ve vzájemném smluvním vztahu.

Poskytnuté údaje jsou smluvním požadavkem a bez jejich poskytnutí naše finanční služby není možno poskytovat. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje neposkytnout, je možné, že Vám nebudeme schopni naše služby poskytnout.

Webové stránky provozujeme i za účelem uzavírání smluv na umožnění přístupu ke kurzu, poskytnutí online konzultací nebo jiných služeb. Abychom byli schopni uzavřít smlouvu prostřednictvím našich webových stránek a následně plnit své povinnosti z uzavřených smluv, je nezbytné, abychom Vašimi osobními údaji disponovali.

Osobní údaje zpracováváme jak manuálně, tak automatizovaně - vždy s ohledem na bezpečnost a důvěrnost.


Komu Vaše osobní údaje předáme?

S Vašimi osobními údaji je při poskytování služeb pracováno v mnoha oblastech. Abychom mohli pro Vaše osobní údaje zajistit bezpečí a zároveň poskytovat rychlé finanční služby, pomáhají nám se zpracováním osobních údajů tito zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

 • společnost Webnode CZ s.r.o. IČO 25536851, se sídlem Hlinky 995/70, 603 00 Brno-střed, Staré Brno, která nám provozuje naše webové stránky;
 • společnost SimplyBook.me ltd. Reg.No.: HE387490 VAT No.: 10387490F, 30 Gladstonos str., P. Makedonas Court, Mezzanine Floor, 3041, Limassol, Cyprus, díky které si můžete online, snadno a rychle zarezervovat schůzku s námi;
 • Společnost Smartsupp.com, s.r.o., IČO 03668681, se sídlem Šumavská 524/31, 602 00 Brno-střed, Veveří, kteří nám umožňují komunikovat s Vámi přes chat na našem webu;
 • naše mateřská společnost ZFP akademie, a.s., IČO 26304805, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 00 Břeclav;
 • společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO 02762943 se sídlem Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, díky nimž Vám chodí naše newslettery a další hromadné e-maily plné zajímavostí;
 • naši partnerští odborníci z oblasti účetnictví a daní, kteří nám pomáhají s čísly a formuláři;
 • a nakonec využívání služeb třetích stran, a to služeb společnosti Alphabet Inc. (služby Google jako zejména Google analytics), Facebook, Inc. (služby facebook.com, Instagram.com)., LinkedIn. atd., kteří nám s Vámi pomáhají být více v kontaktu.

S Vaším souhlasem můžeme předat některé Vaše osobní údaje dalším subjektům, se kterými spolupracujeme. Vždy však se zachováním naší povinnosti mlčenlivosti.


Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje budeme zpracovávat jen tak dlouho, jak je to nezbytně nutné. Tedy po dobu plnění smlouvy o poskytování finančních služeb.
Pokud jde o jednorázové transakce, pak osobní údaje uchováváme po dobu pěti let od uzavření smlouvy. 

Osobní údaje následně uchováváme podle pravidel stanovených různými zákony (např. zákonem o účetnictví, archivnictví a spisové službě nebo zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).


Obdrželi jste náš newsletter?

Pokud právě čtete tyto řádky, je dost možné, že ano. Rádi bychom Vám sdělili několik základních informací o tomto zasílání.

Newsletter jsme Vám poslali, protože jste naším klientem, a proto Vám můžeme nabízet další služby související s těmi, které už využíváte. Možná jste nám také dali souhlas se zasíláním newsletterů - v tom případě děkujeme!

Pro zasílání newsletterů používáme Vaši e-mailovou adresu a pokud máme i Vaše jméno a příjmení, rádi sdělení personalizujeme tak, aby bylo co nejpřátelštější. Zasílat Vám novinky je naším oprávněným zájmem.

Budete-li naším klientem, rádi bychom bychom Vám newslettery posílali dál. Po ukončení spolupráce bude doba zasílání omezena na jeden rok. Kdykoliv ale můžete zasílání dalších obchodních sdělení odmítnout a odhlásit se prostřednictvím odkazu v doručeném e-mailu nebo zasláním zprávy na info@zfpbrno.cz.

Udělili jste nám souhlas se zpracováním osobních údajů? 

Na našich webových stránkách se můžete jednoduše přihlásit k odběru newsletteru a pravidelně tak dostávat nejčerstvější novinky přímo do své e-mailové schránky. Co na to říkáte?
Jediné, co je potřeba, je udělení Vašeho souhlasu s využitím Vaší e-mailové adresy pro tento účel. Není se však čeho bát, je to hračka! Po vyplnění údajů na naší webové stránce Vám zašleme zprávu s potvrzením Vaší e-mailové adresy.
Vaše důvěra je pro nás důležitá, proto souhlas udělujete pouze na dobu tří let a kdykoliv ho můžete odvolat - buď prostřednictvím odkazu v doručeném e-mailu nebo zasláním zprávy na náš e-mail info@zfpbrno.cz. 


Kontaktovali jste nás přes webový formulář? 

Pokud jste nás kontaktovali přes kontaktní formulář, zpracováváme údaje jako jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon a informace obsažené ve Vašem dotazu. Důvodem je plnění smluvních povinností.

Po vyřešení Vašeho dotazu tyto osobní údaje vymažeme. Pokud však od nás následně budete chtít finančních služeb využít, tyto údaje si pro účely poskytování finančních služeb ponecháme tak, jak je popsáno výše.


Jaká máte práva?

Na závěr ještě několik posledních důležitých informací o právech, která Vám zpracování osobních údajů přináší. Budeme rádi, když lépe porozumíte tomu, jak s Vašimi údaji zacházíme a jaké možnosti máte k dispozici.

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz;
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo požadovat vysvětlení;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

1. Právo na přístup k osobním údajům: Kdykoliv nás můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Rádi Vám sdělíme, proč tyto informace potřebujeme a jak je používáme. A pokud byste chtěli kopii Vašich osobních údajů, zařídíme to za symbolickou částku na pokrytí administrativních nákladů.
2. Právo na opravu: Nikdo není dokonalý a ani my nejsme výjimkou. Pokud zjistíte, že o Vás máme špatné nebo neúplné informace, dejte nám, prosím, vědět a chybu odstraníme.
3. Právo na výmaz: Když už Vaše osobní údaje nejsou potřeba uchovávat nebo si přejete jejich smazání (a současně k jejich dalšímu uchování neexistuje žádný vážný důvod), uděláme to bez reptání.
4. Právo na omezení zpracování: Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji něco nehraje, můžete požádat o omezení jejich zpracování. Na celou záležitost se pak podíváme a společně ji vyřešíme.
5. Právo vznést námitku: Pokud si myslíte, že bychom Vaše osobní údaje neměli zpracovávat, dejte nám, prosím, vědět a Vaši námitku zvážíme. Samozřejmé je, že po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování osobních údajů omezeno.
6. Právo na přenositelnost: Chcete své údaje předat jinému správci? Žádný problém, rádi Vám je poskytneme ve strojově čitelném formátu.
7. Právo požadovat vysvětlení: Máte pocit, že se Vaše osobní údaje zpracovávají nelegálně? Rádi Vám vše objasníme.

Pokud budete chtít některé ze svých práv uplatnit, napište nám, prosím, na info@zfpbrno.cz. Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).


Účinnost zásad

Tyto zásady jsou účinné od 1.1.2023.