PRŮLET FINANČNÍM SVĚTEM

06.12.2021

Konec roku bývá vhodné období pro zamyšlení se nad tím, jak jsme strávili uplynulé měsíce. Zda stávající rok proběhl a probíhá podle našich představ.

Letošní koronakrize možná s našimi očekáváními hodně zamávala. Spoustě rodinám zasáhla i do jejich rodinných financí.

Nejen proto jsme pro vás připravili několik zamyšlení se právě nad tím vaším finančním světem. Každý den se můžete těšit na jedno téma.