HYPOTEČNÍ ÚVĚR VE ZKRATCE

19.12.2020

Mezi nejčastější a největší pravidelné povinné výdaje rodiny jednoznačně řadíme splátky hypotečního či jiného úvěru na bydlení. I proto je důležité tomuto typu finančního produktu věnovat určitý čas, dobře si vybrat člověka, který vám s touto otázkou pomůže a v neposlední řadě i banku, u které bude velká pravděpodobnost, že vám úvěr dle vašich představ a současně za rozumných podmínek poskytne a především pak i bez potíží vyčerpá.

Při žádosti o hypotéku se vždy zkoumají tři oblasti - zajištění, účelovost a bonita. Hypoteční úvěr musí být vždy zajištěn vhodným prostředkem. Většinou se jedná o zástavu nemovitostí. Ta musí být v dobrém stavu, obyvatelná, bez právních vad aj. Zkoumá se, zda bude hypotéka použita pro účely bydlení (účelová) či nikoli (neúčelová). Na pokrytí splátky hypotečního úvěru pak člověk musí mít i dostatečné příjmy oproti povinným výdajům a závazkům.

Aby byl hypoteční úvěr poskytnut, musí být splněny všechny tři oblasti současně. Nestačí mi tedy např. jen dostatečná hodnota zástavy, když nemám příjmy.

Mezi důležité parametry hypotečního úvěru se řadí LTV, délka fixačního období, úroková sazba, poplatky. Co jednotlivé pojmy znamenají?

LTV je poměr výše hypotečního úvěru ku zástavní hodnotě nemovitosti. Standardní LTV je dnes 80%. Pokud je tedy např. hodnota nemovitosti 3 000 000 Kč, pak při tomto LTV poskytne banka hypoteční úvěr v maximální výši 2 400 000 Kč.

Fixací se myslí doba, po kterou máme garantovanou úrokovou sazbu a výši splátky. Vybrat se dá z celé řady možností - 1, 3, 5, 7, 8, 10 či 15 let.

Výše úrokové sazby se neustále mění, v závislosti na vývoji trhu.

S vyřízením hypotečního úvěru souvisí několik poplatků. Poplatek za zpracování, za odhad, za čerpání, poplatky spojené s úředním ověřením podpisů na některých dokumentech, poplatky za vklad na katastru nemovitostí atd.

❓Účelový hypoteční úvěr je jednoznačně nejlevnějším možným způsobem financování bydlení. Víte, že se dnes úrokové sazby pohybují pod 2% p.a.? Pokud na svém úvěru máte sazbu vyšší, zjistěte si, zda existuje rozumná možnost, jak sazbu snížit, a to i v průběhu fixace. Můžete tím ušetřit i desetitisíce korun.


Ing. Gabriela Miholová, Ing. Philip Regueyra - ZFP BRNO