KOMODITY

16.12.2020

Obecně je při tvorbě rezervy dobré myslet také na to, abychom peníze neinvestovali pouze do jedné finanční oblasti. Znáte pravidlo tří loukotí? Jedná se o jednoduchý způsob, jak jednoduše a bez hlubších znalostí rozkládat své peníze. Pokud navíc dodržíme dostatečně dlouhý investiční horizont, pravděpodobnost úspěchu by měla být větší oproti tomu, kdy bychom peníze investovali pouze do jedné z oblastí. Neměl by totiž nastat výrazný pokles všech tří oblastí najednou.

Jaké oblasti máme na mysli? Cenné papíry, nemovitosti a komodity.

Prvním dvěma výše uvedeným okruhům jsme se zlehka věnovali v několika předchozích příspěvcích (např. zde). Co se týče komodit, existuje jich celá řada. Zemědělské produkty, energetika, ropa, měď aj. Nejčastěji vyhledávanými jsou pak zlato, stříbro a platina.

Především zlato bývá považováno za ochranu před inflací a krachem finančního systému. V případě ekonomické nestability cena zlata roste a naopak.

Co můžeme považovat za přednosti zlata?

✔️uchování trvalé hodnoty = za stejné množství zlata si v různém čase koupíme stejné zboží;

✔️anonymita vlastnictví = zlato nepodléhá žádné regulaci ze strany státu;

✔️nulová daň = zlato je osvobozeno od daně z příjmu a DPH;

✔️snadno je zobchodujeme = jeho odprodej je možný buď u obchodníka s cennými kovy či jakékoli fyzické osobě v Česku i po celém světě.

Investiční stříbro má podobné charakteristiky jako zlato, jen je o něco volatilnější - je u něj za cenu vyššího rizika možnost vyššího zhodnocení. Někdy bývá zdaněno DPH.


❓Investujete do komodit? Věděli jste, že například investice do zlata je také dostupná úplně pro každého? A že investování do něj je možné i pravidelně a od několika mála stovek korun?


Ing. Gabriela Miholová, Ing. Philip Regueyra - ZFP BRNO