PODÍLOVÉ FONDY

13.12.2020

Často využívaným typem pro zhodnocení peněz jsou také různé typy podílových fondů. Podílových fondů je celá řada a jejich podrobnější popis není možné vměstnat do pár řádků.

Vezmeme-li to pouze obecně, pak otevřené podílové fondy fungují na principu, že získávají peníze od nás, investorů. Na oplátku pak obdržíme určitý počet podílových listů. Cena podílového listu se v čase mění. Pokud hodnota podílu stoupne, stoupne hodnota námi držených podílových listů a dosahujeme tak zisku. Platí to samozřejmě i naopak.

Můžeme je členit na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Záleží na typu daného podílového fondu a na tom, jak si ho nastavíme.

Výhodou zcela jistě je, že dostupnost peněz bývá relativně rychlá. Investiční společnosti se zpravidla zavazují zpracovávat výplatu podílových listů bezprostředně po obdržení žádosti o odkup. Jak je to přesně se vždy dozvíme v dokumentech souvisejících s podílovým fondem - Klíčové informace pro investory a Statut fondu. Dle fungování fondu jsou prostředky účastníků zainvestovány do konkrétních aktiv, jejichž hodnota se v čase mění. Co je oním aktivem je dáno právě ve výše uvedených dokumentech.

Legislativa je v této oblasti poměrně přísná, proto nebudeme uvádět žádný příklad možného zhodnocení. Potřebné informace, které jsou u případného výpočtu potřeba uvést, by se nám do příspěvku ani nevešly.🙂 Z pohledu zhodnocení peněz se však může jednat o velmi zajímavou variantu.

❓Využíváte investice do podílových fondů? Do jakých instrumentů investujete? Jaké na nich máte dlouhodobé zhodnocení?


Ing. Gabriela Miholová, Ing. Philip Regueyra - ZFP BRNO